About

Editorial Board

* All names of editors and members are in alphabetical order.

Founding Editor in Chief: Jin Au Kong

 

Editors in Chief:

Weng Cho Chew
Distinguished Professor
Purdue University, USA
Email: eic@jpier.org
Sailing He
Professor

Royal Institute of Technology, Sweden
Email: eic@jpier.org

 

Deputy Editors in Chief:

Hongsheng Chen
Chang-Jiang Scholar Distinguished Professor
Zhejiang University, China
Email:eic@jpier.org
Qing Huo Liu
Professor
Duke University, USA
Email: eic@jpier.org
Kwai-Man Luk
Chair Professor
City University of Hong Kong, China
Email: eic@jpier.org

Administrative Editor:

Zhun Wei
Professor
Zhejiang University, China
Email: eic@jpier.org

 

Associate Editors:

Wenchao Chen Fei Gao Brandon A. Kemp Xiao Lin
Haoliang Qian Wei E. I. Sha Shurun Tan Zuojia Wang

 

Assistant Editors:

Tong Cai Lian Shen Tao Wang

 

Editorial Board Members:

Steven Best Dieter Bimberg Anjan Biswas Henning Braunisch
Christophe Caloz Federico Capasso Che-Ting Chan Kwok-Tong Chau
Kunshan Chen Zhi-Ning Chen Dajun Cheng Chung-Kwang Chou
Claudio Cuevas Tie-Jun Cui Steven A. Cummer Hai Deng
Wen-Bin Dou George Eleftheriades Atef Z. Elsherbeni Jun Fan
Andrew D. Greenwood Brahim Guizal Susan Hagness Randy L. Haupt
Bo He Jun Huang Tommaso Iserni Akira Ishimaru
Koichi Ito Lijun Jiang Jian-Ming Jin Rafi Kastner
Che-Young Kim Ahmed Kishk Jay Kyoon Lee Jin-Fa Lee
Kun-Chou Lee Dominique Lesselier Ying Li Cai-Cheng Lu
Yungui Ma Samir F. Mahmoud Seiji Mano Eric Michielssen
Mahta Moghaddam Juan Mosig Zai-Ping Nie Shinichiro Ohnuki
Alain Priou Chao Qian Yahya Rahmat-Samii Li-Xin Ran
Juan A. M. Rojas Tapan K. Sarkar Michael A. Saville Edl Schamiloglu
Waymond Scott Ari H. Sihvola Ji-Ming Song Johan C.-E. Sten
Mei-Song Tong Sergei A. Tretyakov Leung Tsang Wen-Hua Tu
Nikolaos K. Uzunoglu John L. Volakis Ping-Kong Wai Huaping Wang
Karl Warnick Daniel Weile Alan Willner Bae-Ian Wu
Ke Wu Su Xu Eli Yablonovitch Arthur D. Yaghjian
Yihao Yang Alexander Yarovoy Dexin Ye Wen-Yan Yin
Xianbin Yu Qiwei Zhan Ming Zhang Yue-Ping Zhang
Bin Zheng Bo Zhu